Wegenplan & Privacyverklaring

PRIVACY POLICY

Biercentrale Dranken Corstjens NV is zich ervan bewust dat uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk zijn.  Wij  verwerken geen persoonsgegevens omdat op onze site geen gedetailleerde persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden.

Onze website en/of dienst heeft zeker niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers of bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen zouden verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Verder gebruikt Drankenhandel Corstjens NV alleen technische en functionele cookies. Deze analytische cookies maken geen inbreuk op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Drankenhandel Corstjens NV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@corstjensdranken.be

 WEGENPLAN